Uppdaterat betygssystem

Ändrad den Tue, 12 Dec 2023 vid 01:51 PM

Under 2015 lanserade allabrf.se ett betygssystem för bostadsrättsföreningar. Systemet har under åren skapat en nationell standard för analys och jämförelse av bostadsrättsföreningar. Över 130,000 konsumenter använder allabrf.se varje månad för att söka information, analysera och jämföra bostadsrättsföreningar.

Målsättningen med betygssystemet är hjälpa bospekulanter och boende att jämföra och analysera bostadsrättsföreningar, samt skapa långsiktigt sund föreningsekonomi för bostadsrättsföreningar. Under januari 2019 genomfördes en kalibrering av gränsvärden i systemet. Samtidigt genomfördes förbättringar av betygssystemet i samråd med ledande förvaltare och banker.

Följande justeringar har genomförts:

  1. Större fokus på positivt kassaflöde och ökat sparande – Genom att fokusera på positivt kassaflöde och sparande i betygssystemet bidrar systemet till att skapa mer långsiktig och sund föreningsekonomi. 

  2. Ett nytt nyckeltal introduceras: Räntekänslighet – Räntekänslighet lanseras som ett eget nyckeltal med fokus på att mäta föreningens ekonomiska motståndskraft vid kommande räntehöjningar. Nyckeltalet baseras på hur mycket föreningens avgifter behöver höjas för att bibehålla samma sparande om räntenivån ökar med 1%.

  3. Inflationsjusterade gränsvärden – Gränsvärden för rörelsekostnader och medlemsavgifter justeras årligen med inflation. Årliga inflationsvärden hämtas från Statistiska Centralbyrån (SCB). 

  4. Totalyta används för analys av rörelsekostnader och kassaflöde – Delparametrarna rörelsekostnader och kassaflöde analyseras med totalyta som bas istället för boyta. Totalyta inkluderar boyta och lokalyta. Detta medför en mer rättvis jämförelse av bostadsrättsföreningar med mycket lokalyta.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov