Beskattningsstatus ("Äkta"/"Oäkta")

Ändrad den Tue, 12 Dec 2023 vid 02:09 PM

En förening räknas som en "äkta" bostadsrättsförening ("privatbostadsföretag") om den till minst 60 procent bedriver kvalificerad verksamhet. Med kvalificerad verksamhet menas främst upplåtelse av lägenheter till de egna medlemmarna. Föreningen är oäkta om den bedriver kvalificerad verksamhet till mindre än 60 procent.

För att räkna ut om en förening är oäkta eller äkta behöver man först räkna ut en teoretisk bruksvärdeshyra för den boyta som upptas som bostadsrätter. Därefter jämför man det värdet med den yta som faktiskt hyrs ut som hyresrätter och/eller lokaler och garage. 

Om den teoretiska bruksvärdeshyran för den yta som upptas som bostadsrätter är mindre än 60 % av den totala teoretiska hyresintäkten klassar Skatteverket föreningen som oäkta. Det här betyder alltså att även om en förening har väldigt stora hyresintäkter i relation med medlemsavgifter så behöver inte föreningen nödvändigtvis vara oäkta. 

Distinktionen mellan är viktig av skattetekniska skäl för såväl föreningen som de individuella medlemmarna. En oäkta bostadsrättsförening anses ha ett alltför stort inslag av kommersiell fastighetsförvaltning för att den skall få åtnjuta de särskilda förmåner som äkta föreningar garanteras.

I ratingsystemet kan endast äkta föreningar få betyget A++ eller A+. Oäkta föreningar kan som högst få det samlade betyget A.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov