Kassaflöde

Ändrad den Tue, 12 Dec 2023 vid 02:17 PM

Utgångspunkten är att en bostadsrättsförening skall ha en ekonomi i balans. Istället för att ge utdelning i form av vinst till dess medlemmar balanserar man långsiktigt ekonomin genom sparande för framtida underhåll eller genom att sänka avgiftsnivån. 

Kassaflöde är ett vinstmått som bortser från avskrivningar (vilket inte påverkar kassaflödet). Det ger en bra indikation på om föreningen är under eller överfinansierad.  Ett positivt kassaflöde innebär alltså att föreningen eventuellt kan sänka sina avgifter i framtiden eller åtminstone inte höja dem ifall det finns underhållsbehov. Motsvarande betyder ett negativt kassaflöde att föreningen troligen behöver öka sina intäkter, antingen genom att höja avgifterna eller att höja hyresintäkterna, för att få föreningen i balans.

Under 2019 uppdaterades gränsvärden för nyckeltalet samt att vi numera även mäter det operativa kassaflöde per kvm totalyta.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov